26 Tháng 5 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐHT PHÍA NAM năm 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          ----------™«˜-----------                                                                                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             SỐ :    /BC-TT                                                                                                                -----------˜«™------------

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA  HĐHT PHÍA NAM năm 2015

 VÀ KẾ HOẠCH  NĂM 2016

Trong năm 2015  HĐHT Phía Nam và các  Ban Liên Lạc Họ Trịnh Cơ Sở đã hoạt động tốt theo kế hoạch . Kết quả đạt được cụ thể như sau :

1)  Trong những ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015 Ông Trịnh Duy Minh Chủ Tịch , Ông Trịnh Đình Chữ PCT Thường Trực HĐHT Phía Nam cùng các Ông Trịnh Hữu Lương , Trịnh Duy Đức đã đi thăm chúc tết một số gia đình bà con thân tộc tại TPHCM

2) Tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2013-2014 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân Ất Mùi   2015 vào ngày 29/03/2015 ( 10/02AL ) tại Hội Trường Thống Nhất ( Dinh Độc Lập ) TPHCM,  có gần 400 bà con thân tộc và các đại biểu tham dự,  đã tổ chức mừng thọ cho 19 Cụ cao niên ( Từ 85 tuổi đến 100 tuổi ),  tổ chức cho bà con thân tộc một số địa phương vào thăm Dinh Độc Lập; Thường trực HĐHT phía Nam tổ chức  buổi giao lưu với đại diện HĐHT các Tỉnh . Qua việc tổ chức buổi lễ gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015 đã tạo được tinh thần đoàn kết trong bà con thân tộc , gây được tiếng vang và sự lan tỏa của tổ chức HĐHT Phía Nam đối với dòng họ Trịnh cả nước .

3) Ban biên tập trang web www.hotrinhphianam.com  duy trì   hoạt động . Đang từng bước phát triển và kịp thời đưa tin về hoạt động của HĐ họ Trịnh  Phía Nam  và HĐ họ Trịnh Việt Nam, về kết nối gia phả , thông tin lịch sử dòng họ.  Rất mong được bà con thân tộc truy cập , gởi tin để cho trang web hoạt động ngày càng phong phú hơn .

4) Đã tích cực triển khai kế hoạch xây dựng phát triển tổ chức dòng họ tại các địa phương .

Năm 2015, đã thành lập thêm 2  HĐ  họ Trịnh cấp Tỉnh ,  gồm :

    - HĐ họ Trịnh  Tỉnh Phú Yên : Nhiệm kỳ 2015 – 2019  , do Ông Trịnh Hội  làm Chủ Tịch , có 3 P.Chủ Tịch  và 5 Ủy Viên .

    - HĐ họ Trịnh  Tỉnh Quảng Ngãi : Nhiệm kỳ 2015 – 2019 , do Ông Trịnh Văn Thành  làm Chủ Tịch , có 5 PCT  và 14 Ủy viên .                    

 5) Hiện nay còn 3 ban liên lạc đã kết nối đang tập trung xây dựng để thành lập HĐ họ Trịnh cấp Tỉnh,  gồm ban liên lạc Họ Trịnh Tỉnh Đồng Nai , ban liên lạc Họ Trịnh Tỉnh Quãng Nam , ban liên lạc Họ Trịnh Tỉnh Long An . Đang kết nối hình thành Ban liên lạc họ Trịnh tỉnh An Giang và Ban liên lạc họ Trịnh tỉnh Bến Tre.

 6) Các Ủy viên Thường trực Hội đồng phân công đi thăm và làm việc  với HĐ họ Trịnh và Ban Liên lạc họ Trịnh các địa phương, tham gia hoạt động của HĐ họ Trịnh Việt Nam 

     - Ông Trịnh Duy Minh- Trưởng đoàn đại diện HĐHT phía Nam tham dự hội thảo khoa học bàn về quy hoạch, thiết kế phục dựng và bảo tồn kiến trúc nghệ thuật “Vương Phủ Trịnh” tại bảo tàng lịch sử Quốc Gia. Các ông Bỳ Văn Tứ , Trịnh Quang Dũng có bài viết tham luận trong nội dung Hội thảo.

     - Ông Trịnh Duy Minh- Trưởng đoàn HĐHT Phía Nam tham dự lễ kỷ niệm 444 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm ngày  18/02AL tại Phủ Trịnh , Thanh Hóa .

     - Ông Trịnh Duy Minh- Trưởng đoàn đại diện HĐHT phía Nam dự Lễ Tổng kết nhiệm kỳ của HĐHT Tỉnh Thanh Hóa và cùng Đoàn HĐHT Việt Nam đi thăm và thắp hương di tích lịch sử đền thờ Cụ “Trịnh Khắc Phục” ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

     - Ông Trịnh Đình Chữ- PCT Thường trực HĐHT Phía Nam tham dự Lễ công bố quyết định thanh lập HĐHT Tỉnh Phú Yên ngày 28 tháng 4 năm 2015.

     - Ông  Trịnh Đình Chữ- PCT Thường trực HĐHT Phía Nam tham dự Lễ công bố thành lập HĐHT Quảng Ngãi vào ngày 23 tháng 7 năm 2015.

     - Ông Trịnh Đình Chữ- PCT Thường trực HĐHT Phía Nam tham dự Đại Lễ Tế Hiệp “cầu an, cầu siêu” họ Trinh  tại huyện Phù Cát, Bình Định ngày 25 tháng 7 năm 2015..

     - Ông  Bỳ Văn Tứ (Trịnh Tứ) PCT HĐHT Phía Nam đi thăm bà con thân tộc họ Trịnh tại Châu Đốc- An Giang vào tháng 10 năm 2015.

     - Ông Trịnh Hữu Viên PCT  HĐHT Phía Nam , tham dự Lễ tổng kết hoạt động HĐHT tại Yên Định- Thanh Hóa.                  

7) Thường trực đã duy trì công tác  tình nghĩa thăm viếng gia đình bà con thân tộc có việc hiếu hỷ , tang Lễ, khuyến tài, khuyến học và ốm đau hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

8) Về hoạt động của các ban chức năng và Hội Đồng họ Trịnh các tỉnh , ban liên lạc cơ sở :

      - Các Ban chức năng đã phối hợp tốt thực hiện kế hoạch lễ tổng kết hoạt động năm 2014 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân Ất Mùi  2015 ; HĐHT Tỉnh Bình Dương , chi họ Trịnh xã Châu Pha , HĐHT Tỉnh Cà Mau , HĐHT tỉnh Bình Phước, HĐHT Tp Đà Nẵng… có nhiều đóng góp tích cực.

      - Ban thư ký văn phòng đã kịp thời cung cấp các văn bản hướng dẫn , tài liệu tuyên truyền về lịch sử dòng họ cho các Hội Đồng , ban liên lạc Họ Trịnh Cơ Sở .

      - Ban tổ chức xây dựng phát triển dòng họ đã thường xuyên nắm tình hình trao đổi kinh nghiệm của những đơn vị tổ chức hoạt động tốt cho các Hội Đồng , ban liên lạc Họ Trịnh  địa phương vận dụng thực hiện trong việc xây dựng phát triển dòng họ .

      - Các Hội Đồng và ban liên lạc Họ Trịnh cơ sở đang từng bước bổ sung nhân sự ổn định tổ chức , kết nối với bà con thân tộc tạo nguồn quỹ để hoạt động và thành lập HĐHT Cấp Quận Huyện và các chi họ cấp Xã .

 9) Một số việc đang triển khai , chưa hoàn thành :

      - HĐ đang tiếp tục lựa chọn địa điểm và phương án xây dựng Nhà thờ họ Trịnh phía Nam

      - Câu lạc bộ doanh nhân họ Trịnh chưa được thành lập , vì chưa xác định được phương thức hoạt động có hiệu quả.

10 ) Về thu chi tài chính trong 6 tháng :

       - Quỹ năm 2014 chuyển qua : 5,164,135đ ( TM : 2,774,135đ – TK : 2.390.000đ ) 

       - Thu  các doanh nghiệp và bà con đóng góp trong lễ tổng kết 2015 : 205.478.000đ

       - Chi hoạt động tron năm và chi lễ tổng kết : 210.249.000đ

         ( Tất cả các khoản thu chi điều có chứng từ và ghi sổ sách đầy đủ )

       - Quỹ còn lại chuyển qua  cuối năm : ( 205,478,000+5,164,135 ) – 210,249,000đ = 393,135đ ( TM : (-1,996,865đ) – TK : 2.390.000đ )

11) Nhận xét đánh giá chung:

 - Nhìn chung trong  năm 2015, tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động theo chiều hướng xấu đi, không mấy lạc quan, các doanh nghiệp và nhân dân đều gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đời sống. Vì vậy , hoạt động dòng họ cũng không được thuận lợi.

- Tuy vậy Hội đồng họ Trịnh phía Nam và các Hội đồng họ Trịnh cấp tỉnh và thành phố vẫn nỗ lực tổ chức những hoạt động thiết thực với sự cố gắng cao nhất, duy trì được tinh thần hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống dòng họ, đã đạt được những kết quả nhất định.

- Một số công việc chưa hoàn thành trong năm 2015 sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2016 và các năm sau.

II). Kế hoạch  hoạt động năm 2016:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển Hội đồng họ Trịnh và Ban Liên lạc ở các địa phương : tỉnh Bến Tre, An Giang, Long An, Cần Thơ…

- Duy trì hoạt động khuyến học, khuyến tài,  hiếu hỷ.

- Kết nối gia phả, giúp đỡ bà con thân tộc tìm họ hàng, nguồn gốc.

- Luôn cập nhật và phát triển hoạt động trang web www.hotrinhphianam.com

- Tăng cường bám sát và kết nối cơ sở để hỗ trợ Hội Đồng , ban liên lạc các địa phương hoạt động tốt hơn. Đổi mới hình thức hoạt động trong công tác dòng họ tạo sự gần gủi và duy trì trong cộng đồng bà con thân tộc

- Tiếp tục chọn địa điểm và phương án xây dựng Nhà thờ họ Trịnh phía Nam

- Tham gia câu lạc bộ doanh nhân họ Trịnh.

- Tiếp tục thu thập tài liệu, xây dựng kịch bản và  nội dung về  phim tài liệu lịch sử dòng họ.

- Tổ chức Đại hội  kết thúc nhiệm kì 2011-2015 và bầu cử Hội đồng mới, nhiệm kì 2016-2019 ( nếu điều kiện cho phép ).

- Tham gia các hoạt động của HĐHT Việt Nam và giao lưu với các dòng họ khác.

Trên đây là  báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động  năm 2016 của thường trực HĐHT Phía Nam,  rất mong được sự đóng góp của quý vị để công tác của HĐ họ Trịnh phía Nam  phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi Gửi : - Chủ Tịch , Các PCT , các UVHĐ                                                                 TPHCM ,ngày 01 tháng 1  năm 2016

                - Các Ban Chức Năng                                                                                           TM . HĐHT Phía Nam

                - Hội Đồng , Ban Liên Lạc Họ Trịnh                                                                       PCT.THƯỜNG TRỰC    

                  Các Tỉnh TP

                - HĐHT Việt Nam ( báo cáo )                                                                                TRỊNH ĐÌNH CHỮ                                             

                - Lưu VP                                                                       

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia bình luận. Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng!

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™!

Xuân Trung

Skype Me™!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Bình chọn trực tuyến

Bạn biết đến website hotrinhphia.com qua?

Hội thảo - 0%
Bạn bè - 25%
Truyền hình - 25%
Internet - 37.5%
Các nguồn khác - 12.5%

Tổng số phiếu: 8
The voting for this poll has ended on: Tháng 7 21, 2013