10 Tháng 12 2018
HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ———————— Số:          /HT-ĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc —————————— Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2014   THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP (Phiên họp lần thứ nhất ngày 31.5.2014)—————————————— Nhằm…
HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH TỈNH NGHỆ AN Ngày 1 tháng 4 năm 2014, đại diện Hội đồng họ Trịnh Việt Nam gồm các ông : Bỳ Văn Tứ - Phó Chủ tịch phụ trách công tác nghiên cứu Lịch sử và…
ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM THĂM & LÀM VIỆC TẠI HÀ TĨNH Ngày 3 tháng 4 năm 2014, tại TP Hà Tĩnh, đại diện Hội đồng họ Trịnh Việt Nam gồm các ông : Bỳ Văn Tứ (Trịnh Tứ) - Phó Chủ tịch, phụ trách công tác…

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™!

Xuân Trung

Skype Me™!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Bình chọn trực tuyến

Bạn biết đến website hotrinhphia.com qua?

Hội thảo - 0%
Bạn bè - 25%
Truyền hình - 25%
Internet - 37.5%
Các nguồn khác - 12.5%

Tổng số phiếu: 8
The voting for this poll has ended on: Tháng 7 21, 2013